PRAHA – České stavebnictví klesne i v příštím roce o další 4,4 procenta, a to i přes značný propad v předchozích letech. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou pravidelně zveřejňuje CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Navíc dochází k tvrdému cenovému boji, který umocnila i novela zákona o veřejných zakázkách.Pokles v příštím roce naváže na předchozí propad sektoru, který stále nenašel své dno. Podle Českého statistického úřadu české stavebnictví od roku 2008 pokleslo již o více než 20 procent a hlavně klesá soustavně již čtyři roky. „Podle aktuálních predikcí by trh v roce 2013 měl klesnout o další 4,4 procenta. Stavební firmy zhoršující svá očekávání každé čtvrtletí zejména kvůli velice nízké poptávce po stavebních pracech, ale také v důsledku stále se zostřujícího konkurenčního boje, který vede některé společnosti až k tomu, že realizují stavby pod hranicí bezpečné ceny,“ komentuje výsledky Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. 

Výhledy na nejbližší měsíce jsou stále negativní „Výhledy českého stavebnictví zůstávají negativní. Hlavním důvodem je pokračující opatrný přístup soukromých investorů v kombinaci s omezením investic veřejných zadavatelů. Zdá se, že platí jasná rovnice – bez hospodářského oživení růst českého stavebnictví nenastane,“ připojuje svůj názor Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice. Návrat k růstu podle výsledků výzkumu neočekávají zástupci firem ani v roce 2014. 

Konkurenční boj zostřila nová legislativa Letos také začala platit novela zákona o veřejných zakázkách. Stavební společnosti potvrzují půl roku po té, co vstoupila v platnost, že jedním z jejích důsledků je významné zostření cenového boje. Naprostá většina představitelů stavebních firem (80 procent) potvrzuje, že nejnižší nabídková cena ve výběrovém řízení bývá nižší než jimi vypočítané nezbytné náklady na realizaci zakázky. „Nízká úroveň cen je jednoznačným problémem. Poškozuje celý sektor stavebnictví. Nechápu, proč některé stavební firmy jsou schopné podepsat zakázku pod úrovní nákladové ceny. Je to cesta do pekel,“ myslí si Milan Valenta, obchodní ředitel, člen představenstva společnosti Průmstav. U velkých společností a firem zabývajících se inženýrským stavitelstvím tuto skutečnost uvádějí dokonce všichni oslovení ředitelé. 

Zadavatelé se obávají korupce  Přitom každá třetí stavební firma se nikdy nesetkala s tím, že by veřejný zadavatel požadoval po soutěžících vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. Nedochází ani k vylučování takových nabídek, dvě třetiny stavebních společností se s tím ještě nikdy nesetkaly nebo pouze výjimečně. Zadavatelé se totiž obávají, že by mohli být nařčeni z korupčního chování. „Ale Investor, který si nechal postavit stavbu za nejlevnější práci a nejlevnější materiál, rozhodně nevyhrává. Každý si jistě domyslí, co to znamená pro kvalitu díla,“ upozorňuje Robert Mikeš, marketingový ředitel divize Weber společnosti Saint-Gobain. 

Nízká nabídková cena končí občas předražením zakázek Přitom 83 procent stavebních společností zná případy, kdy mimořádně nízká nabídková cena vyústila ve vícepráce nebo v následné předražení zakázky. Téměř polovina firem (44 procent) uvádí, že se tak děje dokonce často. „Realizovat výběr dodavatele stavebních prací výhradně podle ceny je rozhodně chybný princip a ve skutečnosti často pro společnost neekonomický. Je třeba takový výběr kombinace parametrů, aby byl dosažen cíl investice při zaručení kvality s optimálními náklady,“ vysvětluje Ivan Kunst, generální ředitel společnosti Scaserv. „Vždy je třeba se ptát, zdali stavět levně, anebo dráž a kvalitně – ve většině případů totiž nelze z povahy věci odvést za nejnižší cenu kvalitní práci. Uvedený postup navíc často vede k dalším dodatečným nákladům a navýšení ceny,“ podotýká Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ). Podle jeho slov zákon o veřejných zakázkách přitom zadavatelům neukládá, aby soutěžili výhradně na nejnižší nabídkovou cenu, nýbrž pouze dostatečným způsobem nedefinuje, jak stanovovat dílčí kritéria a jak je hodnotit.

Pin It on Pinterest

Share This