Skoro polovina odborníků považuje propan za drahé palivo pro vytápění. Stejný počet ho však vidí jako nejlepší alternativu pro místa bez možnosti zavedení zemního plynu. Vyplynulo to z ankety, kterou mezi architektonickými a stavebními firmami prováděla nezávislá agentura CCcentre.

„Propan je v současnosti skutečně nejvíce využívaný v místech, kam není možné zavézt zemní plyn. Ve srovnání se zavedením zemního plynu představuje instalace zásobníku na propan pouze zlomek času i finančních investic,“ vyjadřuje se k výsledkům ankety Ľubomír Žiak ze společnosti Flaga, předního dodavatele propanu na českém trhu.

Ten zároveň nesouhlasí s předsudky odborníků vůči ceně tohoto paliva: „Díky vysoké výhřevnosti a nízké počáteční investici, která zahrnuje instalaci zásobníku a kotle a která se pohybuje v rozmezí 60 až 90 tisíc korun, ušetří provozovatelé oproti topení na elektřinu v průměru zhruba třetinu celkových nákladů. Vytápění propanem je v mnoha případech dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo – především v situacích, kdy je potřeba brát velký ohled na výši počáteční investice, a u nízkoenergetických domů.“

Také nevýhoda prostorové náročnosti dle něj dnes už zcela neplatí. „Velké nadzemní zásobníky dnes nahrazují ty zpola nebo zcela zapuštěné do země. Nejenže nezabírají příliš prostoru, ale lze je také zajímavě architektonicky nebo dekoračně využít tak, aby zcela splývaly s okolím,“ vysvětluje Žiak, který také odmítá, že by bylo vytápění propanem nebezpečné: „Při využívání propanu je nutné, stejně jako například u zemního plynu nebo elektřiny, dodržovat pravidla, díky nimž je zajištěna plná bezpečnost.“

S ekologičností propanu Ľubomír Žiak naopak plně souhlasí: „LPG hoří čistě, množství škodlivých emisí, uvolňované při jeho spalování, je několikanásobně nižší než při využití pevných paliv.“ Díky tomu je propan na rozdíl od jiných možno využívat i v chráněných krajinných oblastech.

Hlavní výhody propanu:

Hlavní nevýhody propanu:

zdroj: agentura CCcentre

Pin It on Pinterest

Share This