Spousta z vás jistě ví, že úkoly z oblasti bezpečnosti práce je nutné plnit dlouhodobě, a také to, že je to vedení firmy spolu s vedoucími pracovníky jednotlivých úseků, kdo zodpovídá za kontrolu dodržování stanovených zásad. Málokdy se ale zdůrazňuje význam řadových zaměstnanců v rámci řešení problematiky BOZP, proto jsme pro vás vybrali pět pravidel, kterými by se měl řídit každý zaměstnanec, který se chce podílet na zkvalitnění svého pracovního prostředí a považuje bezpečnost svou a svých kolegů za důležité hledisko.

Uvidíte, že následující tipy nepředstavují nic složitého, a že se jimi bez problému dokážete řídit. Přes jejich zdánlivou marginalitu však mohou tyto činnosti ušetřit nejen vám, ale i vašim kolegů množství starostí s následnými pracovními úrazy.

1. Berte bezpečnost práce vážně

Možná vám mnohdy přijdou jednotlivá školení bezpečnosti práce spíše komická nebo triviální, přesto důrazně doporučíme, abyste brali všechny zmíněné zásady velmi vážně. Cílem těchto školení je totiž vám pečlivě vysvětlit pravidla bezpečného pohybu a fungování na pracovišti do té míry, abyste o nich nemuseli dlouho přemýšlet. Většina pracovních úrazů se totiž uskuteční zejména z nedbalosti nebo nepozornosti, tedy v situaci, kdy pracovník není na svou činnost plně koncentrován, a proto je dobré mít tato pravidla vštípena takříkajíc „do podvědomí“. Zároveň se v souladu se školeními bezpečnosti práce snažte vyhýbat rizikovým situacím, které mohou vést k úrazu, nezkoušejte obcházet firemní předpisy a raději si nechte každou činnost dobře vysvětlit, obzvlášť pokud si nejste jisti svou bezpečností.

2. Bezpečnost práce bude fungovat pouze s vaším pozitivním přístupem

Každý, kdo si váží svého zdraví, by se měl zajímat o bezpečnost práce svého pracoviště. Jsou všechna místa, kde se pracuje s těkavými látkami dobře vyvětrána? Dostáváte od zaměstnavatele ty správné osobní ochranné pracovní prostředky a umíte je používat? Víte, kde jsou evakuační plány, firemní lékárničky nebo nouzové telefony? Jste pravidelně proškolováni na plnění svých pracovních úkolů? Takové otázky by si měl pravidelně klást každý zaměstnanec, protože je velmi často v sázce lidské zdraví. Nezapomínejte na skutečnost, že přes slušné kompenzace mají vážné pracovní úrazy obvykle velmi negativní dopad na rodinné zázemí zraněných pracovníků i na jejich další společenské uplatnění.

3. Nejčastější příčinou nehody na pracovišti je neopatrnost

Ne vždy přistupují pracovníci ke svým úkolům zodpovědně a s čistou hlavou, což vytváří ideální podmínky pro vznik pracovního úrazu. Mezi pět nejčastějších okolností vzniku pracovního úrazu ze strany zaměstnanců patří zejména:

•             Přílišná sebejistota – Pokud opakuje pracovník nějaký úkol po delší dobu bez nehody, začne se považovat za dostatečně zkušeného a má pocit, že mu žádné nebezpečí nehrozí, což často vede právě k nehodě.

•             Vztek a hněv obecně – Vždy než přistoupíte k nějakému úkolu, snažte se přemýšlet a zhodnotit, jestli jste jako pracovník dostatečně soustředěný, abyste při plnění úkolu neohrozil sebe ani své kolegy.

•             Únava – Nedostatečný odpočinek nejen zvyšuje vaši reakční dobu a ubírá vám fyzických sil, ale zároveň se vaše mysl nechá snadněji rozptýlit, což může vést k rizikovému chování.

•             Lehkovážnost – Jakékoliv nesprávné zacházení se stroji, nářadím nebo jinými technickými prostředky je zbytečný hazard, na který můžete doplatit i vícekrát. Stačí „legrační“ projížďka nákladním výtahem nebo na první pohled nevinné svezení kolegy na pracovním dopravníku a může dojít k nehodě, která vám oběma od základu změní celý život.

•             Strach projevit názor či pochybnosti – Školení BOZP jsou někdy náročná a během krátké chvíle je vám na nich sděleno velké množství informací, někdy možná více, než jste si schopni zapamatovat, proto se nebojte zeptat v případě nejistoty a nebojte se ozvat se, pokud máte pochybnosti o bezpečnosti své nebo vašich kolegů. Nikdy totiž nevíte, kolika lidem může vaše tzv. přehnaná starostlivost zachránit zdraví nebo život.

4. Myslete na bezpečnost svou a svých spolupracovníků

Klíčem ke skutečně funkční bezpečnosti práce na pracovišti je vaše zapojení do jednotlivých procedur a metod řízení rizik bezpečnosti práce. Věnujte proto pozornost všem bezpečnostním prvkům na pracovišti a všímejte si i svých spolupracovníků, jestli dělají vše, jak mají a jestli jsou k tomu řádně vybaveni. Zkuste si projít své pracoviště a zeptejte se sami sebe, co se tu může přihodit osobám, které se tu pohybují, ať už pracovníkům nebo návštěvníkům.

5. Přemýšlejte nad příležitostmi ke zlepšení

Pokud jste zkušenější pracovník a znáte nadstandardně dobře své pracoviště, zkuste se stát členy nejrůznějších bezpečnostních týmů, klidně spolu s vedoucím managementem firmy. Možná se vám zdá zvláštní představa, že by měl bezpečnostní management zájem o postřehy „z placu“, ale opak je pravdou. Pokud lidé zodpovědní za zvládání rizik BOZP dělají svou práci svědomitě, určitě hledají informace z první ruky, tedy zejména od lidí, kteří jsou na pracovišti každý den, proto je váš návrh spoluúčasti určitě potěší. Uvidíte sami, že v otázkách instruktáže nových zaměstnanců nebo ergonomie pracoviště vám bude dán možná větší prostor, než byste na začátku řekli.

Pin It on Pinterest

Share This