PRAHA – V Praze se opět sejdou vedoucí osobnosti technologických a sociálních inovací, městského plánování a politiky. Stane se tak v rámci největší středoevropské konference o zlepšování kvality života ve městech díky lepšímu plánování, architektuře a správě reSITE 2015. Hostit ji bude Fórum Karlín ve dnech 18. a 19. června.

reSITE přiveze do Prahy nejvýznamnější odborníky, kteří se problematikou sdíleného prostoru ve městě zabývají. Jsou to: autor krajinářského řešení úspěšného parku High Line v New Yorku James Corner (Field Operations), americký urbanista a kritik architektury Michael Sorkin, novinář a urbanista, zakladatel The Fast Company a člen Světového ekonomického fóra Greg Lindsay, komik a bývalý starosta Rejkjavíku Jon Gnarr, nebo rakouská architektka Gabu Heindl, bojující proti diskriminaci ve veřejném prostoru. Jejich působení zlepšilo radikálně způsob života ve městech, ve kterých pracují.

Nejdůležitějšími tématy konference budou Sdílené město a Otevřená data. Sdílená ekonomika se právě nyní vynořuje jako znovuobjevená síla, která díky spolupráci vrací silnou ekonomickou i organizační roli jednotlivcům. Sdílení bydlení, kanceláří nebo automobilů nám umožňuje efektivněji a ekonomičtěji využívat cenné zdroje, mezi které patří především omezený městský prostor. Současně však nabízí i nové možnosti pro spolupráci, posilování sounáležitosti a tvorbu nových partnerství. Vstřícnost pro osobní iniciativu, otevírání dat a nové informační technologie zahájily revoluci ve způsobu, jak sdílíme naše myšlenky, jak vzájemně komunikujeme a jak slaďujeme naše činnosti v prostoru a čase, a to nejen v zájmu vyšší odolnosti systému proti okamžitým hrozbám, ale především v zájmu vyšší kvality každodenního života všech obyvatel. 

Konference se zaměří také na nové formy občanských a městských platforem sdílení, na zpřístupňování veřejných dat o městě v zájmu lepší organizace a propojení lidí, na technologické nástroje, které umožňují zjednodušit, zpřístupnit a zefektivnit městskou správu, sdílet komunikační, datová i administrativní řešení napříč městem, ale i mezi jednotlivými městy. Na reSITE 2015 chtějí organizátoři představit a diskutovat cesty využití technologií transparentním způsobem tak, aby z nich města a jejich obyvatelé mohli těžit spravedlivým dílem a přitom vysoce inovativním způsobem. Otevřená data jsou ve světě diskutována a využívána již léta, ve střední a východní Evropě však půjde o první diskusi, jak otevírat přístup k datům v zájmu zlepšení života ve městech. 

Pin It on Pinterest

Share This