Situace na českém trhu nemovitostí je nadále příznivá, odborníci očekávají v roce 2016 konsolidaci hlavních hráčů na trhu, specializaci na best-in-class aktivity a růst kvality projektů. Pokračovat bude pozvolný růst cen, zejména v rezidencích, a přibývat bude českých subjektů v oblasti investic. V Praze však dojde ke zpomalení výstavby aRead More →

S příchodem nového roku je třeba pravidelně se připravit i na řadu legislativních změn. Nejinak je tomu i letos. Změny se dotknou většiny obyvatel. Některé plánované novinky ale hned v lednu v platnost nevstoupí. Na co se tedy připravit? Novela občanského zákoníku Teprve začátkem roku 2014 vstoupil v platnost NovýRead More →

PRAHA – Do konce roku 2016 musí upravit své stanovy a doručit je příslušnému obchodnímu rejstříku většina SVJ. O něco dříve, a to do konce roku 2015, je musí změnit ta SVJ, jejichž název neobsahuje slovo „společenství vlastníků“, ale pouze „společenství“. Dříve byly při tvorbě stanov společenství nápomocny vzorové stanovyRead More →

PRAHA – Neplatná ukončení pracovního poměru, neoprávněně vyplácená nižší mzda nebo dlužná mzda patří k nejčastěji se objevujícím žalobám pracovníků na jejich dosavadní zaměstnavatele. Z dlouhodobé praxe advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři vyplývá, že problémy se zaměstnavatelem řeší u soudu necelých 10 procent zaměstnanců. Právě zaměstnanci však bývajíRead More →

PRAHA – Seriál zabývající se úpravou zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) pokračuje i v parném létě. Jeho již 23. díl se věnuje smlouvě o úschově, příkazu, zprostředkování a komisi. Smlouva o úschově se do nového občanského zákoníku přebírá s mírnými rozdílyRead More →

PRAHA – Od nového roku vstoupí v platnost nová legislativa, která přinese řadu změn také v oblasti práva nemovitostí. Podle advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti především lépe ochrání vlastníky nemovitostí proti podvodným převodům v katastru. Podle návrhu nového katastrálního zákona dojde ke zvýšení ochrany vlastníků nemovitostí. Oproti stávajícímu stavu budeRead More →

PRAHA – Od nového roku se nás již dotýká nová úprava územního plánování a stavebního řádu, která sice nemění příliš výrazně podmínky ani postup při řízeních před stavebním úřadem, ale podstatně konkretizuje a ujasňuje, řekněme i zjednodušuje, jednotlivé úkony v rámci změn v území či povolování staveb. Hlavním důvodem proRead More →

crop businessman signing contract in office

Sticky

V poslední době je jedním z hlavních témat diskutovaných mezi realitními odborníky tzv. místně obvyklé nájemné, zejména u bytových prostor. Vzhledem ke končící regulaci nájemného na celém území České republiky včetně Prahy a dalších statutárních měst lze očekávat řadu problémů, včetně soudních sporů ve věci výše nájemného. Na tom, vRead More →