Mar 21,2020

S příchodem nového roku je třeba pravidelně se připravit i na řadu legislativních změn. Nejinak je tomu i letos. Změny se dotknou většiny obyvatel. Některé plánované novinky ale hned v lednu v platnost nevstoupí. Na co se tedy připravit?

Novela občanského zákoníku

Teprve začátkem roku 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti už ale chystá jeho novelu. Ta by měla začít platit od července 2016. „Cílem je odstranit některé konfliktní situace, které aplikací nového kodexu vznikají. Novela by měla zpřesnit nebo upravit ta ustanovení, která byla v minulých dvou letech předmětem kritiky některých ministerstev, svazů, profesních komor, ale také odborné a širší veřejnosti. Změny by se prostřednictvím komentované novely měly dotknout například základních podmínek pro uzavření pracovní smlouvy nezletilými. Stav by se měl vrátit před účinnost Nového občanského zákoníku. Opět by tak mělo být možné, aby byla pracovní smlouva uzavřena ještě přede dnem, kdy nezletilý ještě neukončil povinnou školní docházku, ale den nástupu do práce by musel být sjednaný nejdříve ke dni, kdy ji ukončí,“ popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

 

Zvýšení minimální mzdy

 

Minimální mzdu pobírají podle údajů ministerstva práce 2,3 procenta pracujících. Zaměstnanci si od ledna přilepší o 700 korun „S účinností od 1. ledna 2016 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 9200 korun na 9900 korun. V hodinové sazbě se pak jedná o zvýšení z 55 na 58,70 korun. Změny se také dotknou nejnižší zaručené mzdy, kdy dojde k jejímu zvýšení v návaznosti na zvýšení minimální mzdy,“ upozornil Jiří Hartmann.

 

Nesvéprávnost: místo tří let až na pět

 

Každým rokem přibývá lidí, kterým soudy vezmou právo podepsat jakýkoli dokument. Zatímco v roce 2007 jich bylo v Česku jen přes 23 tisíc, nyní žije v republice pod dohledem opatrovníků kolem 35 tisíc lidí. I jim přinese červencová novela změny. „Změny by měla v červenci dostát také délka omezení svéprávnosti. Nově by bylo možné ve výjimečných případech, kdy by bylo zřejmé, že se stav osoby prohlášené za nesvéprávnou v průběhu následujících tří let nezlepší, omezit jí svéprávnost na dobu až pěti let. Tato změna má za cíl snížit zahlcení soudů opětovným rozhodováním o omezení svéprávnosti,“ řekl Jiří Hartmann.

 

Změny v zákoníku práce už platí

 

Rozsáhlá novela zákoníku práce začala platit už v říjnu tohoto roku. „Obsahem novely je zejména úprava problematiky odškodnění zaměstnance v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nejpodstatnější změnou je navýšení hodnoty jednoho bodu odškodnění u bolestného a ztížení společenského uplatnění ze 120 na 250 korun. Novela zákoníku práce také stanovuje, že jednorázové odškodnění pozůstalých se bude nově vztahovat i na registrovaného partnera,“ uvedl Jiří Hartmann.

 

Elektronická evidence tržeb se zatím odkládá

 

Řada živnostníků se obává, že pro ně zavedení registračních pokladen bude likvidační. Alespoň prozatím si mohou oddechnout, od ledna se elektronická evidence tržeb zavádět nebude. Jedna z největších změn v rámci podnikatelského prostředí a v rámci daňových předpisů totiž zatím nebyla schválena Poslaneckou sněmovnou. Úplně se ale podnikatelé registračním pokladnám nevyhnou. Podle odborníků se dá předpokládat, že se elektronická evidence tržeb postupně zavede v průběhu roku 2016 do praxe, a to alespoň pro některé skupiny podnikatelů. „V první etapě půjde zejména o restaurace a hotely, následně pak o maloobchody a velkoobchody a v dalších etapách začne povinnost elektronické evidence tržeb platit i pro ostatní podnikatelské činnosti. V praxi bude elektronická evidence znamenat povinnost podnikatele pořídit si potřebné technické a IT vybavení. Už jenom nákup tohoto vybavení může, zejména pro drobné podnikatele, znamenat značný zásah do firemního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato povinnost bude platit pro převážnou většinu tržeb, budou se registrační pokladny týkat naprosté většiny podnikatelů,“ vysvětlil Jiří Hartmann.

 

Share This