Již přes dvacet let se každý rok hodnotí různorodé stavby českých architektů, projektantů, stavitelů a osvícených investorů. I letos vybrala odborná porota do užšího výběru 15 staveb na českém území a tři zahraniční z 65 přihlášených děl. Nominovány na udělení titulu byly stavby bytových domů, komerčních objektů, silniční i železniční tratě, terminál letiště, rekonstrukce historických objektů, ale i nové muzeum, rozhledna nebo sportovní stadion a dokonce i kanalizační sběrač. Co je na nich unikátního a jedinečného? Přesvědčte se na www.stavbaroku.cz a přidejte se k názoru poroty, nebo dejte svůj hlas konkurenční stavbě.

Od 8. září do 13. října do 12 hodin můžete hlasovat o Cenu veřejnosti a podpořit dílo podle vaší volby.  Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v pražské Betlémské kapli dne 13. 10. proběhne vyhlášení titulů, Zvláštních cen a také Ceny veřejnosti. Současně můžete na tomto webu do 15. září vybírat i stavbu, které podle vašeho názoru patří Cena veřejnosti pro Stavbu roku Středočeského kraje 2016. 

Porotci a Sbor expertů věnovali pozornost estetickému a prostorovému ztvárnění staveb, jejich umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění, konstrukčnímu řešení, inovativnosti, realizaci a provedení stavby.  Na 29 staveb druhého kola přijeli porotci na prohlídku a hodnotili také míru spokojenosti uživatelů a přijetí veřejností. Soutěž posuzuje stavby všech typologických druhů. Stavby s miliardovým rozpočtem, které jsou svojí velikostí předurčeny celospolečenskému dlouhodobému užívání a vedle toho jsou posuzovány střední i malé stavby.  Slouží sice menšímu okruhu uživatelů, ale svojí kvalitou obohacují své okolí a kulturnost. 

„Dobrou zprávou bylo, že hodnocení Sboru expertů a porotců se v 95 procentech  shodlo na 29 stavbách, které potom porota navštívila. Po měsíční práci bylo vybráno 15 nominací a z nich navrženy tituly Stavba roku 2016, které byly jednohlasně radou programu soutěže schváleny“, komentuje letošní soutěžní ročník Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku. 

Zvláštností letošního roku je podle jeho slov velmi rozmanitý charakter staveb, velká různorodost jejich velikosti a významný nástup systému BIM (Building Information Modeling), který byl využit u více než pětiny staveb. „Z tohoto důvodu budou letos poprvé vyhlášeny tři zvláštní nominace a z nich jedna Zvláštní cena za využití BIM při přípravě a realizaci staveb. Tři nominace budou rovněž vyhlášeny pro zahraniční stavby, které prezentují vysokou úroveň českého umu v zahraničí,“ doplnil. 

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Stavba roku 2016

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany

 Autor:                  Ian Bogle

Projektant:        Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP, PBA International Prague, s.r.o.

Dodavatel:         Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.

Investor:             Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.

Přihlašovatel:    Metrostav a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ojediněle technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí. 

Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha

 Autor:                  METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s.

Dodavatel:         Metrostav a.s.

Investor:             Hlavní město Praha

Přihlašovatel:    Metrostav a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských. 

Výstavba sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, Přerov

 Autor:                  Aquatis, a.s.

Dodavatel:         OHL ŽS, a.s.

Investor:             Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Přihlašovatel:    OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ekologicky důležité stavby se zřetelem k náročnosti provádění při nezbytném použití různých stavebních postupů. 

Culture Station Plzeň

 Autor:                  VPÚ DECO Plzeň a.s.

Dodavatel:         OHL ŽS, a.s.

Investor:             Klotz a.s.

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za nápadité využití nefunkčního zastávkového objektu pro netradiční kulturní prostor se zřetelem k citlivému propojení původních a nových konstrukcí v harmonickém celku. 

Archeologický park, Pavlov

 Autor:   Ing. arch. Radko Květ

Dodavatel:         OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.

Investor:             Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému, a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí. 

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice

 Autor:                  SUDOP PRAHA a.s.Dodavatel:         OHL ŽS, a.s.

Investor:             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny. 

Stezka v oblacích, Dolní Morava

 Autor:                  Zdeněk Fránek ARCHITECT&ASSOCIATES s.r.o.

Projektant:        TAROS NOVA s.r.o.

Dodavatel:         TAROS NOVA s.r.o.

Investor:             Sněžník, a.s.Přihlašovatel:    TAROS NOVA s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení. 

Rezidence Černošice

 Autor:                  Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Jakub Koníř, Jaroslav Šafer

Projektant:        AED project a. s.Dodavatel:         IBS – ROKAL, s.r.o.Investor:             IBS – ROKAL, s.r.o.

Přihlašovatel:    IBS-ROKAL, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření sympaticky obytných, pohodlných a neokázalých staveb se zřetelem k začlenění do okolního prostředí. 

Budova DELTA, Praha

 Autor:                  Ing. arch. Jan Aulík , Ing. arch. Jakub Fišer

Projektant:        Aulík Fišer Architekti s.r.o.

Dodavatel:         GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Investor:             BB C –  Building Nová DELTA, s.r.o.

Přihlašovatel:    BB C – Building Nová DELTA, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření nenápadné, ale nápadité obecné administrativní budovy uměřeného architektonického výrazu se zřetelem k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. 

Aplikační centrum Baluo, Olomouc

 Autor:                  Ing. Miroslav Pospíšil

Projektant:        ateliér-r, s.r.o.

Dodavatel:         GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Investor:             Univerzita Palackého v Olomouci

Přihlašovatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření objektu, jenž spojuje vědecké přístupy s tělovýchovnými aktivitami se zřetelem ke kvalitě zpracování železobetonových konstrukcí. 

Rekonstrukce zámku ve Svijanech

 Autor:                  APRIS 3MP, s.r.o.

Projektant:        APRIS 3MP, s.r.o.

Dodavatel:         SYNER, s.r.o.

Investor:             PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Přihlašovatel:    SYNER, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu. 

ByTy v Malešicích, Praha

 Autor:   Ing. arch. Oleg Haman, Jakub Seifert, Petr Jambor, Vojtěch Sigmund, Lenka Zvědělíková, Daniel Novák, Petr Sova, Alexandra Fefelová, Jiří Grulich

Projektant:        CASUA s.r.o., Ing. Aleš Poděbrad, Ing. Jan Krause

Dodavatel:         Metrostav a.s., Divize 3, VCES a.s.

Investor:             SIDI Prague s.r.o.

Přihlašovatel:    CASUA s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření živého městského souboru se zřetelem k urbanistickému řešení a ekonomické stránce stavby. 

Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

 Autor:                  David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef ZlámalProjektant:         Hutní projekt Ostrava a.s.

Dodavatel:         Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.

Investor:             Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Přihlašovatel:    Statutární město Ostrava

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení. 

Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

 Projektant:        Atelier 4, s. r. o.

Dodavatel:         Granátové jablko – sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group

Investor:             Národní památkový ústav

Přihlašovatel:    HOCHTIEF CZ a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí. 

Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

 Autor:                  SUDOP BRNO s.r.o. 

Projektant:         SUDOP BRNO s.r.o.

Dodavatel:         EŽ a EUROVIA – Železnice Desná

Investor:             Svazek obcí údolí Desné              

Přihlašovatel:    Svazek obcí údolí Desné

Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena: za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny. 

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Zahraniční stavba roku 2016

Terminál mezinárodního letiště Strigino

 Místo: Nižnij Novgorod, Ruská federace

Autor:   Hintan AssosiatesProjektant:        AED project, a.s.

Dodavatel:         PSJ, a.s.

Investor:             „Airports of Regions“ JSC

Realizátor:          RECOC, spol. s r.o.

Přihlašovatel:    PSJ, a.s. 

Muzeum dějin polských židů

 Místo: Varšava, PolskoAutor:                  Rainer Mahlamäki

Dodavatel:         Polimex – Mostostal SA, Polsko

Investor:             Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko

Přihlašovatel:    AGC Flat Glass Czech a.s. 

Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy

 Místo: Varšava, Polsko

Autor:   Witold Doboszyńsky, Adam Nadolny

Projektant:        Tadeusz Suwara

Dodavatel:         Metrostav a.s.

Investor:             Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Autor dokumentace:     Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Přihlašovatel:    Metrostav a.s.

Pin It on Pinterest

Share This