crop businessman signing contract in office

Exekutor vám radí: Jak probíhá exekuční dražba nemovitosti?

Magazín BUILDING NEWS pro vás ve spolupráci s Exekutorským úřadem Přerov připravil poradnu, ve které se můžete soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány ptát nejen na vše, co se týká exekucí. Své otázky prosím posílejte na mail: [email protected] Dnešní téma vám napoví, jak probíhá dražba nemovitosti, která skončila v exekuci.

V poslední době se hodně hovoří o výhodnosti nákupu nemovitosti v exekuční dražbě. Je to opravdu tak výhodné?

Nákup nemovitosti v exekuční dražbě určitě výhodný je. Vyvolávací cena takové nemovitosti totiž začíná přibližně na dvou třetinách z odhadní ceny stanovené odhadcem, respektive na základě znaleckého posudku. V současné době je navíc trh s nemovitostmi relativně nasycen, takže se část nemovitostí v prvním kole nemusí vydražit a může tak být nařízena opakovaná dražba s nejnižším podáním ve výši jedné poloviny odhadní ceny.

Za jakých podmínek se mohu dražby účastnit a jak probíhá?

Co se týče podmínek dražby, dražit může jen ten, kdo složí zálohu, tzv. dražební jistotu. Její výše je stanovena v dražební vyhlášce. Výše jistoty je stanovena podle okolností případu, nejvýše však ve výši tří čtvrtin nejnižšího podání. Jistota slouží jako závazek, že myslíte dražbu dané nemovitosti vážně. Pokud byste v dražbě neuspěl, nemusíte se bát, tato jistota Vám bude vrácena. Rozdíl mezi částku, za kterou jste nemovitost vydražil a na účet exekutora složenou jistotou, lze financovat hypotékou nebo úvěrem.

Lhůta k doplacení konečné ceny se může úřad od úřadu lišit, u nás je to asi na 6 týdnů ode dne dražby v závislosti na tom, kdy si povinný převezme usnesení o příklepu. Lhůtu lze ale prodloužit o další měsíc. Většinu dražeb již realizujeme elektronicky prostřednictvím poskytovatele této služby. Dražby se tak lze aktivně zúčastnit z tepla domova nebo kanceláře, což je jistě přínosem pro všechny potencionální dražitele.

Podmínky online dražeb mají taktéž svá specifika. Nejdříve se musíte zaregistrovat na k tomu určeném webovém serveru a ověřit svoji totožnost. Poté, co složíte na vyhrazený účet dražební jistotu, dostanete k dispozici přihlašovací kódy pro dílčí dražbu. Veškeré informace o dražených nemovitostech naleznete na stránkách jednotlivých exekutorských úřadů, případně na serveru okdrazby.cz.

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Exekutorský úřad Přerov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *