Podle nejnovějšího průzkumu European Occupier Survey společnosti CBRE, světového lídra v sektoru komerčních realitních služeb, se 42 procent velkých společností s vedoucím postavením na světových trzích potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a zaměstnanci se stávají hlavním problémem, který brzdí budoucí rozvoj. Tento průzkum, který probíhá již šestým rokem, reflektuje názory osob s rozhodovacími pravomocemi v oboru realit ve 120ti globálních korporacích.

Průzkum má objasnit cíle těchto společností a problémy spojené s jejich dosahováním v širokém spektru oblastí. Respondenti zastupují společnosti, které působí v mnoha různých sektorech, z nichž největší jsou: výroba, bankovnictví a finance, odborné služby, zdravotní péče a přírodní vědy.

Významnou položkou režijních nákladů, a v mnoha případech tou největší, jsou mzdové náklady.

Společnosti se stále více snaží o návratnost investice do lidského kapitálu zajištěním pracovního prostředí, které podporuje možnost volby, spolupráci a uspokojování potřeb zaměstnanců na vysoké úrovni, s cílem získat ty nejlepší pracovníky pro podporu své značky. Ale i zaměstnanci chtějí prosazovat své zájmy – ať již se jedná o místo práce, flexibilní pracovní dobu nebo účast na rozhodování o vzhledu kanceláře. Z toho vyplývá, že pracoviště musí být navrženo tak, aby umožňovalo získat a udržet pracovníky. Problematika pracoviště souvisí s rostoucím důrazem na výkonnost – lidí i aktiv – a stojí za lepšími hospodářskými výsledky.

 „I v České republice již přibývá firem, které si uvědomují, že pracovní prostředí přímo ovlivňuje výkonost, spokojenost nebo i loajalitu zaměstnanců. Bohužel v porovnání se západní Evropou či USA je jejich množství stále velmi malé. Jedná se proto většinou o nadnárodní firmy, které jsou při realizaci českých poboček odvážnější a nebojí se investovat, protože již mají zkušenosti s moderními kancelářskými koncepty z jiných, pokrokovějších zemí,“ říká Filip Muška, Workplace Strategies Consultant společnosti CBRE.

Přibližně tři čtvrtiny oslovených společností dále uvádí, že mají program péče o zdraví, dvě třetiny společností vnímají kvalifikované pracovníky jako důležitý faktor pro jejich globální strategii a dalších 67 procent respondentů se domnívá, že strategie zaměřená na pracoviště umožňuje lepší spolupráci se zákazníky a kolegy. Pomocí prostředí lze stimulovat týmovou práci, výměnu informací, kreativitu či zdravější životní styl. Investice do kancelářského prostředí je v podstatě investicí do lidí, kteří vytváří firemní hodnoty a ta se zcela jistě vyplácí.

„V neposlední řadě vstupuje do hry válka o talenty a motivace stávajících zaměstnanců. Atraktivní prostředí je skvělým marketingem a čím dál mocnějším nástrojem pro přilákání talentů, jak dokázal Google či Microsoft. Současně motivuje zaměstnance mnohem více (a hlavně déle) než zvýšení platu. Zvýšení platů motivuje pouze krátkodobě, investice do pracovního prostředí však přináší dlouhodobý a široký efekt,“ pokračuje Filip Muška.

Nejvýznamnějším předpokladem budování realitní strategie jsou data. 75 procent společností v současné době považuje kvalitnější a přesnější data za nejdůležitější faktor, který hraje roli v realitní strategii společnosti a který identifikuje nové příležitosti. Navzdory obavám, které panují v makroekonomickém prostředí – 58 procent respondentů zmiňuje ekonomickou nejistotu jako hlavní problém – obavy týkající se řízení nákladů se v minulém roce zmírnily. 41 procent společností, v porovnání s polovinou (50 %) v roce 2014, vnímá tuto problematiku jako klíčovou. 

V posledních letech došlo v oblasti faktorů ovlivňujících strategii korporátních nemovitostí k řadě posunů. Společnosti přežily recesi, aktuálně je ale ekonomika na vrcholu a dochází k rychlému oživení. „V určitém okamžiku hrálo řízení nákladů dominantní úlohu, ale nyní se podmínky zlepšily a vstoupily do popředí oblasti pracovních sil a kancelářského prostředí. Navíc společnosti mají jedinečnou možnost využít skvělých podmínek při hledání nových kancelářských prostor,“ doplnila Katarina Wojtusiak, Head of Office Agency společnosti CBRE.

Pin It on Pinterest

Share This