Již třetím rokem probíhá soutěž o Stavbu roku Středočeského kraje. V letošním ročníku se představuje 15 staveb, které ukazují dobré příklady kvalitních realizací výhradně na území Středočeského kraje ze všech oborů stavitelství. Soutěž se koná za přispění Středočeského kraje a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Organizátorem a odborným garantem je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Do soutěže se přihlásily stavby všeho druhu: rekonstrukce velkých komerčních budov i menších staveb, budovy výzkumných institucí, železnice, silnice i lávky, rekonstrukce historických domů i kostela. Hlasování o Cenu veřejnosti bylo zahájeno 15. srpna a bude pokračovat až do 15. září na www.stavbaroku.cz.  Slavnostní udílení cen se uskuteční v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře dne 15. září 2016. Akce se koná za přispění Středočeského kraje.

Během programu se nejprve představí všech 15 přihlášených staveb, dále čtyři nominované stavby podle výběru odborné poroty a v závěru bude udělen titul, Cena hejtmana a zvláštní ceny. Porota udělí titul Stavba roku Středočeského kraje 2016, Cenu hejtmana Středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji a dalších sedm cen za kvalitní realizace, za zlepšení a rozvoj životního prostoru obyvatelů kraje prostřednictvím staveb a urbanismu. 

Označení jednotlivých vítězných staveb plaketou (Titul Stavba roku Středočeského kraje 2016, Cena hejtmana Středočeského kraje) bude odhaleno na stavbě při slavnostním ceremoniálu – za účasti vypisovatelů soutěže, zástupců odborné poroty, místních úřadů, investora, projektanta, hlavního dodavatele stavby a uživatele a odborných médií. Středočeši mohou dát svůj hlas stavbám, které byly uvedeny do provozu nebo zkolaudovány v období od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016 a v předchozích ročnících nesoutěžily. 

Některé nominované stavby:

Obchodní a společenské centrum Kladno

Stavba je umístěna v centru Kladna na místě bývalé malovýrobny. Ve dvoupodlažních garážích je celkem 680 parkovacích stání. Obvodový plášť s unikátní provětrávanou textilní fasádou. Součástí parkových úprav jsou jezírka a plazníky pro drobné obratlovce. V obvodovém plášti jsou vybudovány budky a hnízda pro ptactvo a netopýry. 

Předmostí a turistické centrum v Kralupech nad Vltavou

Stavba se nachází na frekventovaném místě na úpatí mostu TGM. Vlastní infocentrum bylo vybudováno na místě teras mostu, který je považován za technickou památku (realizace 1926 – 28).  

Rekonstrukce poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Pany Marie Příbram – Svatá Hora. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel. Celý svatohorský areál byl vybudován podle jednotného plánu architekta Carla Luraga z roku 1658 za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyera. 

Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci

Lávka se nachází pod zříceninou hradu Zbořený Kostelec z 13. století. V minulosti se zde nacházel významný brod. Materiály konstrukce byly voleny tak, aby lávka maximálně zapadala do prostředí Posázaví a nerušila ráz krajiny. Stavba je součástí mezinárodní sítě cyklostezek Greenways Praha – Vídeň. Zároveň zpřístupňuje obyvatelům obce autobusovou zastávku na druhém břehu řeky (komunikaci II/107 Týnec nad Sázavou – Praha). 

Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi

Kombinace zděných a roubených konstrukcí řešených tradičními řemeslnými technologiemi. Dostavba areálu je proměnou roztříštěného uspořádání budov původně záchranného skanzenu v ucelenou koncepci prezentace architektury českého venkova s důrazem na středočeskou lidovou architekturu. 

Rekonstrukce služebny městské policie v Rakovníku

Rekonstrukce dvou historických zděných objektů s pultovou střechou s pálenou krytinou a dřevěnými eurookny proběhla v souladu s požadavky památkové péče.  Objekt se nachází v centru městské památkové zóny, na nádvoří radnice.  Součástí rekonstrukce byl přístřešek pro 2 osobní auta pro potřeby městské policie. 

Rekonstrukce Dačického domu v Kutné Hoře

Rekonstrukce památkově chráněného objektu s prosklenou dostavbou atria. Součástí prací bylo i restaurování středověkých prvků-ostění, dlažeb, omítek, maleb.  Středověký dům byl sídlem utrakvistického biskupa Filipa Villanuovi Sidonského a rodištěm kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova a bude sloužit jako informační centrum kulturního dědictví UNESCO.

Pin It on Pinterest

Share This